Стани част от екипа ни!

Водещ аспект в политиката на INNOVA е да инвестира в професионалното развитие и обучение на своите служители.

Постъпване на работа

Подбирането на персонал е ключов процес във INNOVA: Ние търсим не просто профили, а хора, които имат дългосрочни перспективи за кариера във фирмата. Управлението на кариерата на INNOVA служителите е свързано с търсене на личностното и професионалното развитие на хората, в съответствие с нуждите на компанията.

Хората:  на INNOVA

Имайки предвид непрекъснатият ни стремеж към иновации, ориентацията на нашите клиенти и търсенето на съвършенство, ние във INNOVA ценим хората с добри междуличностни умения, които могат да работят в екип, отворени са към други култури и са готови да променят. Ние очакваме висока ангажираност от страна на нашите служители. Почтеност, лоялност, честност, отдаденост, внимание към хората са основните характеристики на служителите, които ние търсим. Ние се нуждаем от хора, които имат възможност и желание да развиват своите умения и са отворени към идеята за образование и обучение.

Постъпване на работа

Подбирането на персонал е ключов процес във INNOVA: ние търсим не просто профили, а хора, които имат дългосрочни перспективи за кариера във фирмата. Управлението на кариерата на INNOVAслужителите е свързано с търсене на личностното и професионалното развитие на хората, в съответствие с нуждите на компанията.

Личностно развитие и мобилност

Вътрешната мобилност е начин за създаване на корпоративна култура във INNOVA, за разпространение на идеи вътре в самата компания, за отваряне на съзнанието за различни гледни точки, за изграждане на личности и привличане и задържане на хората във INNOVA.

Обучение и оценка

Обученията и споделянето на опит, особено на международно ниво, подпомагат развитието на уменията, мотивацията и управлението на кариерата. 
Особено внимание и усилия се влагат в наемането и обучението на служителите, които са гръбнакът на организацията във INNOVA, тъй като те са в пряк контакт с клиентите на компанията.

Управленски стил

Основната характеристика на INNOVA мениджърите е способността им да се обучават своите  екипи, да бъдат на разположение, както и да бъдат пример за подражание. Те трябва да отделят време, за да общуват/ комуникират и да обяснят на служителите фирмената стратегия, цели и резултати. 
INNOVA мениджърите трябва да бъдат уважавани от всеки служител. Ние искаме те да изслушват и да мотивират служителите си , да чуват всички мнения, да бъдат креативни, да обясняват решенията си.

Свободни позиции

За  свободни позиции във INNOVA може да позвъните на посочения телефон или да кандидатствате чрез контакт формата!

+359 887 522 306

Кандидатствай Онлайн